Poliüretan Esaslı Su yalıtım Malzemeleri

Poliüretan Esaslı Su yalıtım Malzemeleri

BP-1K Tek bileşenli, Bitüm Poliüretan esaslı. Elastik su yalıtım malzemesi
BP-2K İki bileşenli, Bftum Poliüretan esaslı, Elastik su yalıtım malzemesi
PUR UV-1K Tek bileşeni), Poliüretan Esaslı, UVdayanımlı, Likit su yalıtımı malzemesi
PUR-1K Tek bileşenli, Poliüretan Esaslı, Likit su yalıtımı malzemesi
PUR 1000 (Şeffaf) İki Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Şeffaf su yalıtım malzemesi
PUR W-2K İki Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Solventsiz Havuz ve Su deposu yalıtım malzemesi